Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
ul. Przemysłowa 27 (pokój 20)
63-500 Ostrzeszów
tel. (62) 586-03-20
tel. kom. 667-777-022

NIP:5140275811
REGON: 300346841

olgd@olgd.org.pl

Izabela Cichoń - Dyrektor Biura SOLGD
tel. kom. 667-777-024
e-mail: iza.cichon@olgd.org.pl

Maria Maj - Pracownik ds. administracyjnych
e-mail: maria.maj@olgd.org.pl

Daria Dziekan - Pracownik ds. realizacji projektu biura SOLGD                                                                                e-mail: daria.dziekan@olgd.org.pl

 

Biuro przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 

Regulamin Biura SOLGD

Klauzula informacyjna - konsultacje telefoniczne