Plan włączenia społeczności

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR jest załącznikiem do umowy o przyznaniu pomocy. (Załącznik nr. 6 do pobrania na dole strony).

 

- 30.05.2022 – 13.06.2022 Konsultacje społeczne

- 01.07.2022 – 30.09.2022 – powołanie zespołu roboczego

- 01.07.2022 – 30.09.2022 – oczekiwanie na Regulamin konkursu

-12-14.09.2022 Wizyta studyjna na obszar Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”  TEMAT: WDRAŻANIE WIELOFUNDUSZOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

 

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zaprasza mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego na konsultacje społeczne!

W każdej gminie odbędzie spotkanie skierowane bezpośrednio dla mieszkańców danej gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem spotkań.

Na konsultacjach poruszane będą takie kwestie jak:

- Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru

- Cele strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów

- Przedstawienie założeń RLKS w Wielkopolsce w nowym okresie

- Propozycje i pomysły mieszkańców

Plakat

 

 

 

 

1