Walne Zebranie Członków SOLGD

W dniu 25 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Podczas WZC przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne za 2022 rok. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym nie wniesiono uwag do pracy Zarządu. Członkowie WZC udzielili Zarządowi SOLGD absolutorium za 2022 rok.

Walne Zebranie Członków połączono z obchodami 17-lecia działalności Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" opracowała Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Poniżej zamieszczamy do konsultacji, wypracowane w wyniku partycypacyjnego budowania Lokalnej Strategii Rozwoju: cele i przedsięwzięcia, plan działania – wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, budżet, plan wykorzystania budżetu oraz plan komunikacji z lokalną społecznością

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 31 maja 2023 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.

XXII edycja ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejna XXII edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną. Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.

Wizyta studyjna w Przemyślu

W dniach 17-21 kwietnia odbyła się wizyta studyjna w Przemyślu, zorganizowana w ramach projektu realizowanego dzięki środkom pozyskanym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, której tematem było „Dziś i jutro Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – doświadczenia i wdrażanie”. Projekt zrealizowany został dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Przemyska”.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z aktualizacją LSR - zakres zmian: przesunięcie kwoty z "Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej" w wysokości 147 024,69 euro na działanie "Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego"

informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 24.04.2023 roku do godz. 15.00.

Forum młodych PROLOG

04.04.2023 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie mieliśmy okazję uczestnictwa w pierwszej edycji forum młodych PROLOG

Dyrektor SOLGD była jedną z prelegentek w panelu I Pracuj z pasją - realizuj swoje marzenia

Dla młodzieży w wieku do 25 roku życia zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne jako element opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

Dziękujemy za zaproszenie!

WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZY MAZUREK WIELKANOCNY

W dniu 30.03.2023 r. odbył się konkurs na najlepszy MZAUREK WIELKANOCNY. Do konkursu zgłoszonych zostało 18 mazurków.

Kapituła oceniająca w składzie: Paweł Powroźnik, Maria Maj, Kazimiera Rzekiecka oraz Mirosława Rzepecka wyłonili najsmaczniejsze mazurki. Poniżej prezentujemy zwycięzców:

1 miejsce – Agata Królikowska (Mazurek pistacjowy z marakują i chrupiącym wnętrzem, nr 23)

2 miejsce – Angelika Życińska (Mazurek z pastą orzechową, wiśniami i białą czekoladą, nr 8)

3 miejsce – Julia Jakóbczak (Mazurek tradycyjny, nr 25)

Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą do 25 roku życia

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” informuje młodzież do 25 r.ż. objętych naszym obszarem działania (cały powiat Ostrzeszowski), o organizowanym spotkaniu konsultacyjnym. Spotkanie odbędzie się 04.04.2023 r. o godzinie 11:30 przy ul. Zamkowej 12 - budynek Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie.