Ogłoszenie o naborze wniosków - Małe Projekty IV/2009


Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 
–Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
– termin składania wniosków: 2-30 listopada 2009 roku
– limit dostępnych środków: 150 000 złotych

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” adres: ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30 października do 4 listopada 2009 r. w załącznikach do  ogłoszenia pomyłkowo dostępny był nieprawidłowy formularz wniosku w wersji edytowalnej. W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy wypełniany przez Państwa wniosek jest zgodny z formularzem zamieszczonym poniżej. Za pomyłkę przepraszamy.

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wersja edytowalna
 

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 Wykaz dodatkowych niezbędnych dokumentów do wyboru małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, określone przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 
 

 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3

 Kryteria wyboru małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – określone przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

 Rozporządzenie 
 


Ogłoszenie o naborze Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw IV/2009

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowiewniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:
  
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania                 
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– termin składania wniosków: 17 grudnia 2009 -15 stycznia 2010 roku
– limit dostępnych środków: 212 500 złotych
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”adres: ul. Przemysłowa 27,           
63-500 Ostrzeszów, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD: www.olgd.org.pl, oraz w siedzibie LGD, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich:www.prow.umww.pl.
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Izabela Kunc – Pracownik biurowy Stowarzyszenia OLGD tel.(62)5860320,                     
tel./fax (62)5058136, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
Katarzyna Wnuk - Księgowa Stowarzyszenia OLGD
 tel.667777022, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl
Anna Mądra- Dyrektor Biura Stowarzyszenia OLGD
 tel.667777024, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl
 
 

 Instrukacja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy 
 Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
 Oświadczenie Włąsciciela lub Współwłaściciela nieruchomości

 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wersja edytowalna

 Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

 Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 WYKAZ DODATKOWYCH NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW do wyboru projektów, na Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, określone przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
 
 Oświadczenie o uczestnictwie w szkoleniach - załącznik nr 1 
 Kryteria wyboru operacji dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 Rozporządzenie
 Rozporządzenie - nowelizacja


Ogłoszenie o naborze wniosków - Odnowa i rozwój wsi I/2010

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie

Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
• operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
- termin składania wniosków:  13 kwietnia - 12 maja 2010 r.
- limit dostępnych środków:  1 480 000 zł
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Przemysłowa 27,
63-500 Ostrzeszów, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”: www.olgd.org.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320; tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"wersja  edytowalna 

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Odnowa i rozwój wsi 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3

 Kryteria wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 Rozporządzenie
 Nowelizacja rozporządzenia


Ogłoszenie o naborze - Małe projekty III/2010

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
 
– termin składania wniosków: 20 września - 15 października 2010 roku
– limit dostępnych środków: 238 662 złotych
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów, 
w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 7:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej OLGD: www.olgd.org.pl oraz w Biurze OLGD, a także
w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl.
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320;
tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wersja edytowalna 

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

 Wniosek Beneficjenta o zaliczkę 
 Wniosek Beneficjenta o zaliczkę wersja edytowalna 
 Formy gwarancji 
 Wzór gwarancji
 Wzór gwarancji wersja edytowalna 
 Kryteria wyboru operacji 
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projkety 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Rozporządzenie
 Nowelizacja
 Nowelizacja


Nabór Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw IV/2010

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania (LGD): Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
– termin składania wniosków: 15 listopada 2010 - 10 grudnia 2010 roku
– limit dostępnych środków: 637 500 złotych
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów, w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie i nastronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”:www.olgd.org.pl, a także:
-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl,oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,
- w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl.
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320;
tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024
 
 
 
 
 Wzór zapytania ofertowego - wersja edytowalna

Ogłoszenie o naborze wniosków - Odnowa i rozwój wsi I/2011

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
”Odnowa i rozwój wsi”
 
– termin składania wniosków: 12 kwietnia 2011 roku - 10 maja 2011 roku
– limit dostępnych środków: 1 467 052 złotych
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze     Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach: od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowej www.olgd.org.pl,  a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
                         Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
                         tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja  edytowalna

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"                      

 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Odnowa i rozwój wsi 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 Kryteria wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi       
 Rozporządzenie
 Nowelizacja z 31.07.2008
 Nowelizacja z 01.04.2010
 Nowelizacja z 12.08.2010


Ogłoszenie o naborze wniosków - Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej I/2011

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
  
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413
– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
  • operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”
– termin składania wniosków: 2 maja 2011 roku - 30 maja 2011 roku
– limit dostępnych środków: 637 500  złotych
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowej www.olgd.org.pl, a także:
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
                         Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
                         tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wersja edytowalna

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja edytowalna

 Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
 Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
 Wzór zapytania ofertowego
 Wykaz dokumnetów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie OLGD
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4
 Kryteria wyboru operacji
 Karta oceny zgodnosci z LSR
 Rozporządzenie
 Rozporządzenie - nowelizacja z 06.05.2008
 Rozporządzenie - nowelizacja z 13.07.2010
 Rozporządzenie - nowelizacja z 07.09.2010


Ogłoszenie o naborze - Małe projekty II/2011

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów 

– termin składania wniosków: 3 października 2011 roku - 31 października 2011 roku
– limit dostępnych środków: 218 242,59  złotych
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze    
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowej www.olgd.org.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html
  
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
                         Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
                         tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- edytowalny

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 
  Wniosek Beneficjenta o zaliczkę 
 Wniosek Beneficjenta o zaliczkę wersja edytowalna 
  Formy gwarancji 
  Wzór gwarancji 
 Wzór gwarancji wersja edytowalna 
 Kryteria wyboru operacji 
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
  Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projkety 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4
 Rozporządzenie
 Nowelizacja
 Nowelizacja


Ogłoszenie o naborze wniosków - Odnowa i rozwój wsi  I/2012

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: 
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

– termin składania wniosków: 25 czerwca 2012 roku – 10 lipca 2012 roku
– limit dostępnych środków: 1 526 071 złotych
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27,               63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowejwww.olgd.org.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"wersja  edytowalna(4z)

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"                   

 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Odnowa i rozwój wsi 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 Kryteria wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi       
 Rozporządzenie
 Nowelizacja z 31.07.2008
 Nowelizacja z 01.04.2010
 Nowelizacja z 12.08.2010


Ogłoszenie o naborze - Małe projekty II/2012

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów 

– termin składania wniosków: 17 października 2012 roku - 15 listopada 2012 roku
– limit dostępnych środków: 288 283,61  złotych
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowejwww.olgd.org.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl,

Dodatkowo informacji udzielają:

Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136

Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - edytowalny

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi AKTUALIZACJA Z DNIA 02.11.2012

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
Kryteria wyboru operacji 
 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projkety 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4
  Wniosek o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 Rozporządzenie
 Nowelizacja
 Nowelizacja


Ogłoszenie o naborze:
Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw I/2013

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  
wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Odnowa i rozwój wsi”

– termin składania wniosków: od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków:  2 107 808,47 zł 
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

2) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków:  500 000,00 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

3) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– termin składania wniosków: od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków: 413 677,50 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

4) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”-

– termin składania wniosków: od  30 kwietnia do 20 maja 2013 roku
– limit dostępnych środków: 555 712,50 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowejwww.olgd.org.pl, a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Cichoń, e-mail: iza.cichon@olgd.org.pl
Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

Dokumentacja  - ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"wersja  edytowalna(5z) 
 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 Kryteria wyboru operacji dla działania Odnowa i rozwój wsi       
 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Odnowa i rozwój wsi 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3

Dokumentacja - MAŁE PROJEKTY 

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - edytowalny
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
 Karta oceny zgodności operacji z LSR 
 Kryteria wyboru operacji 
 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projkety 
 Załącznik nr 1
 Załącznik nr 2
 Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4

Dokumentacja  - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wersja edytowalna
  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja edytowalna
  Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Formularz informacji de minimis
 Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
 Wzór gwarancji
 Wzór gwarancji
 Wzór zapytania ofertowego
 Wzór zapytania ofertowego
 Karta oceny zgodnosci z LSR
 Kryteria wyboru operacji
  Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej  
 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4

Dokumentacja  - TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

 Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - wersja edytowalna
 Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"


Ogłoszenie o naborze - Małe projekty II/2013

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania:
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. naoperacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków od  15 listopada 2013 do 5 grudnia 2013 roku
– limit dostępnych środków:  404 687,37 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze         

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowejwww.olgd.org.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają:

Biuro OLGD – Izabela Cichoń, e-mail: iza.cichon@olgd.org.pl
Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - edytowalny
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
  Karta oceny zgodności operacji z LSR 
  Kryteria wyboru operacji 
 Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projekty 
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
 OPIS KRYTERIÓW MP


Ogloszenie o naborze wniosków Małe Projekty I/2014

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. naoperacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków: od  16 maja do 30 maja 2014 roku
– limit dostępnych środków:  569 781,73 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowejwww.olgd.org.pl, a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają:

Biuro OLGD – Izabela Cichoń, e-mail: iza.cichon@olgd.org.pl
Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024


Małe projekty, Różnicowanie II/2014

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

1) operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

– termin składania wniosków od 14 sierpnia do 28 sierpnia 2014 roku
– limit dostępnych środków: 75 738,12 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

2) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– termin składania wniosków: od 14 sierpnia do 28 sierpnia 2014 roku
– limit dostępnych środków: 99 304,50 zł
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowejwww.olgd.org.pl, a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,
- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają: Biuro OLGD
Izabela Cichoń, e-mail: iza.cichon@olgd.org.pl
Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

Dokumentacja - MAŁE PROJEKTY 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - edytowalny

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Oświadczenie powiązanie de minimis

Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

Formularz de minimis

Karta oceny zgodności operacji z LSR 

Kryteria wyboru operacji 

Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projekty 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Dokumentacja  - RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wersja edytowalna

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja edytowalna

  Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Formularz informacji de minimis
 Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
 Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości
 Wzór gwarancji
 Wzór gwarancji
 Wzór zapytania ofertowego
 Wzór zapytania ofertowego
 Karta oceny zgodnosci z LSR
 Kryteria wyboru operacji
  Wykaz dokumnetów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej  
 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 Załącznik nr 4