Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 17.05.2016 r.

 

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 19.07.2016 r. :

-strona 1

-strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 26.01.2017 r.

-strona 1

-strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 09.06.2017 r.

 

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 13.09.2017 r.

-strona 1

-strona 2

- zakutalizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 15.01.2018 r.

-strona 1

-strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 28.06.2018 r.

- strona 1

- strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 18.02.2019 r.

 

Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 28.06.2019 r.

zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 15.01.2020 r.

zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 21.04.2020 r.

zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 2.07.2020 r.

zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 30.07.2020 r.

 

Aneks nr 13 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 13.11.2020 r.

zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 14 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 24.05.2021 r.

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 15 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 26.11.2021 r.

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 16 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 15.11.2022 r.

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 17 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 07.06.2023 r.

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)