11/2021

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

10/2021

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Spotkanie Sieci Wielkopolskich LGD

W dniach 8-9 czerwca 2021r. przedstawiciele OLGD wzięli udział w spotkaniu Sieci Wielkopolskich LGD, które odbyło się w Trzebawiu.

Tematami spotkania było:

- omówienie spraw bieżących oraz finansowych w kontekście funkcjonowania LGD w kolejnym okresie programowania,

- dyskusja odnośnie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,

„Bitwy Regionów” - konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i szerzenia patriotyzmu konsumenckiego. W ubiegłych latach „Bitwa Regionów” cieszyła się ogromną popularnością. W piątej edycji w 2019 r. wzięło udział prawie 800 KGW. Najlepsze danie – nadzianą roladę z kaczki w towarzystwie gołąbków z modrej kapusty – przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa w woj.