Pomoc finansowa w łagodzeniu ekonomicznych skutków epidemii COVID-19

To oferta aktualnie dostępnych produktów finansowych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Wielkopolski, głównie pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Przygotowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wsparcie ma łagodzić negatywne skutki ekonomiczne wywołane epidemią Covid-19. Wielkopolskie firmy mogą korzystać z wielu produktów finansowych i ułatwień, aby mogły nadal funkcjonować, zachować miejsca pracy i rozwijać się – nawet w obecnych, trudnych warunkach.

Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach strategii naszej LGD finansowanej z PROW 2014-2020. 

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele SOLGD Pani Prezes Krystyna Sikora oraz Członek Zarządu Pan Ryszard Biel. 

W ramach umowy zostaną dofinansowane poniższe operacje:

Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Europejska sieć Lokalnych Grup Działania – przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, dzięki której REDR zamierza zastanowić się, przyjąć stanowisko, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

 

VIII Akcja Rozdawania Piskląt Gęsich

W dniu 18.05.2020 roku odbyła się VIII Edycja Akcji Rozdawania Piskląt Gęsich. Inicjatywa ta powstała z myślą o powrocie do tradycji przyzagrodowej hodowli młodej polskiej gęsi owsianej, inicjatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” przy współpracy właścicieli Reprodukcyjnej Fermy Gęsi Państwa Grażyny i Marka Sembereckich. Gośćmi tegorocznego wydarzenia był Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Patryk Jędrowiak oraz Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki.