Subregionalne spotkanie LGD

3 marca 2022 r. reprezentanci lokalnych grup działania z terenu południowej wielkopolski spotkali się na subregionalnym spotkaniu roboczym, mającym na celu analizę zapisów projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021+) w obszarach dedykowanych LGD.

Przedmiotem dyskusji były cele programu, zakresy interwencji w ramach funduszy oraz wskaźniki w kontekście proponowanych kwot, przewidzianych do realizacji w ramach priorytetów 2.1.8 i 2.1.9 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność [RLKS] możliwych do wsparcia z funduszy EFRR i EFS+ 

KONFERENCJA PRASOWA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

09 lutego 2022 r. o godzinie 11:30 w Restauracji Zacisze, odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego. Panu Marszałkowi towarzyszyła również Prezes Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania", Krystyna Sikora wraz z Panem Mariuszem Witkiem V-ce Prezesem SOLGD, Panem Bohdanem Ogrodowskim Sekretarzem SOLGD oraz Panem Ryszardem Bielem Członkiem Zarządu SOLGD. Jako przedstawiciel Powiatu Ostrzeszowskiego obecny był Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki.

Szkolenie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej,

które odbędzie się 08.02.2022 r. r. o godzinie 13.00 on-line.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.:

- zakres operacji,

- kryteria wyboru operacji,

- procedura,

- formularz wniosku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o skierowanie się do nas mailowo na adres: daria.dziekan@olgd.org.pl w celu uzyskania linku do szkolenia.

 

13/2022

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

12/2022

STOWARZYSZENIE „OSTRZESZOWSKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)