Przeprowadzono warsztaty w gminach

Warsztaty przeprowadzono zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, w każdej  z gmin objętych LSR i cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Podczas warsztatów zostały omówione kwestie formalne dotyczące naborów wniosków i ich oceny. Przedstawiono także zasady wypełniania formularzy wniosków o dofinansowanie. Prowadzący starali się udzielić odpowiedzi na pytania przyszłych beneficjentów.

Szkolenie na temat zasad oceny i wyboru projektów w ramach wdrażania LSR.

Szkolenie odbyło się w związku z naborami wniosków na Działania: tzw. Małe projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Podczas szkolenia omówiono szczegółowo Regulamin Rady SOLGD, tryb funkcjonowania Rady oraz cele zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przeprowadzono także wstepną ocenę dwóch przykładowych wniosków.

Poprawna wersja wniosku

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30 października do 4 listopada 2009 r. w załącznikach do  ogłoszenia pomyłkowo dostępny był nieprawidłowy formularz wniosku w wersji edytowalnej. W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy wypełniany przez Państwa wniosek jest zgodny z formularzem zamieszczonym poniżej. Za pomyłkę przepraszamy.

Podpisanie umowy na funkcjonowanie

Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Stawujaka - Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia. Umowa dotyczy przyznania pomocy na realizację zadania: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Umowa obejmuje funkcjonowanie naszej LGD na rok 2009.

Szkolenie SOLGD

 

Uprzejmie informuję, że w związku z planowanymi naborami wniosków na Działanie: tzw. Małe projekty oraz naborem wniosków na Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady SOLGD, członków Zarządu SOLGD oraz pracowników Biura SOLGD. Szkolenie odbędzie się w dniach 26 - 27 października od godz. 10.00 w sali Hotelu OSiR  w Ostrzeszowie ul.Kąpielowa 5.