Szkolenie SOLGD

 

Uprzejmie informuję, że w związku z planowanymi naborami wniosków na Działanie: tzw. Małe projekty oraz naborem wniosków na Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady SOLGD, członków Zarządu SOLGD oraz pracowników Biura SOLGD. Szkolenie odbędzie się w dniach 26 - 27 października od godz. 10.00 w sali Hotelu OSiR  w Ostrzeszowie ul.Kąpielowa 5.
 

Warsztaty w gminach obszaru SOLGD

Informujemy, że w związku z planowanym naborem na działanie: Małe Projekty, który zamierzamy przeprowadzić w  listopadzie oraz naborem na działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, który zamierzamy przeprowadzić w połowie grudnia zostaną zorganizowane 2-godzinne warsztaty w godzinach od 16.00 do 18.00 w gminach obszaru SOLGD według następującego harmonogramu:
- 3.11.2009 (wtorek) - Czajków
- 4.11.2009 (środa) - Kraszewice

II miejsce dla Stowarzyszenia OLGD w Konkursie MRiRW

18 września 2009 r. Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania zgłosiło swój udział w „ Konkursie na najlepszy projekt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego” ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jako inicjatywę promującą produkty lokalne postanowiliśmy zgłosić Ogólnopolski Festiwal Pasztetników, który organizowany jest w Ostrzeszowie.

IV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi za nami

W dniach 26-27 września  odbył się kolejny już Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Prezentujemy listę laureatów. 
Ostrzeszów, 26 września 2009 r.

PROTOKÓŁ Z OCENY
ZGŁOSZONYCH NA KONKURS PASZTETÓW I POTRAW Z GĘSI
NA IV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PASZTETNIKÓW I POTRAW Z GĘSI.

IV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi za nami

W dniach 26-27 września  odbył się kolejny już Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Prezentujemy listę laureatów. 

Ostrzeszów, 26 września 2009 r.

PROTOKÓŁ Z OCENY
ZGŁOSZONYCH NA KONKURS PASZTETÓW I POTRAW Z GĘSI 
NA IV OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU PASZTETNIKÓW I POTRAW Z GĘSI.

W dniu 26 września 2009 r. w godz. 1300 – 1600 dokonano oceny zgłoszonych na konkurs pasztetów i potraw z gęsi na IV Ogólnopolskim Festiwalu Pasztetników – Ostrzeszów 2009.

Do prac przystąpiła Kapituła w składzie: