Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
–Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
– termin składania wniosków: 2-30 listopada 2009 roku
– limit dostępnych środków:
150 000 złotych

 Rozporządzenie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” adres: ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00.

 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 30 października do 4 listopada 2009 r. w załącznikach do  ogłoszenia pomyłkowo dostępny był nieprawidłowy formularz wniosku w wersji edytowalnej. W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy wypełniany przez Państwa wniosek jest zgodny z formularzem zamieszczonym poniżej. Za pomyłkę przepraszamy.

Szczegółowe informacje tutaj: