W związku z ogłoszonym naborem wniosków na działanie Małe Projkety zorganizowane zostało wsparcie doradcze. Eksperci wsparcia doradczego udzielają pomocy w przypadku wystąpienia wątpliwości podczas wypełniania wniosków.
Wsparcie doradcze udzielane jest w siedzibie Stowarzyszenia OLGD ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów, według następującego harmonogramu:

 Dodatkowe informacje udzielają:

Izabela Kunc – Pracownik biurowy Stowarzyszenia OLGD tel.(62)5860320, tel./fax(62)5058136,                               e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
Katarzyna Wnuk - Księgowa Stowarzyszenia OLGD, tel.667 777 022, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl
Anna Mądra - Dyrektor Biura Stowarzyszenia OLGD, tel.667 777 024, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl