Zadania w ramach Projektu Grantowego nr 7 zostały już zrealizowane. Gratulujemy wszystkim realizatorom zadań oraz życzymy pomyślności w realizacji kolejnych pomysłów!.

W ramach PG - 7 nasi beneficjenci zrealizowali następujące wnioski:

 

Nazwa

Tytuł operacji

Kwota

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRASZEWICE

ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO – SZKOLENIE O JAKOŚCI POWIETRZA

10 000,00

STOWARZYSZENIE „CENTRUM WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII IM. JANA PAWŁA II”

KOSMOS W ZASIĘGU RĘKI – SZKOLENIE, WARSZTATY Z ASTROFOTOGRAFII

10 000,00

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

REKONSTRUKCJA GRANICY ZABORÓW W GRABOWIE NAD PROSNĄ

24 960,00

STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BUKOWIANKI W BUKOWNICY

HISTORIA KRÓLEWSKIEJ WSI BUKOWNICA W SZACHACH

21 118,00

STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO MARSZAŁKI

ZAKUP STROJÓW GALOWYCH DLA MIEJSKO - GMINNEJ ORKIESTRY DON BOSCO MARSZAŁKI PROMOCJĄ REGIONU LSR

24 944,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020