W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian w Strategii mailowo (olgd@olgd.org.pl) lub listownie za pośrednictwem formularza do dnia 09.06.2021 roku do godz. 15.00.

 

Wszelkie propozycje zmian oraz uwagi należy składać wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej.