W dniach 8-9 czerwca 2021r. przedstawiciele OLGD wzięli udział w spotkaniu Sieci Wielkopolskich LGD, które odbyło się w Trzebawiu.

Tematami spotkania było:

- omówienie spraw bieżących oraz finansowych w kontekście funkcjonowania LGD w kolejnym okresie programowania,

- dyskusja odnośnie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- przedstawienie sprawozdania z realizacji projektu KSOW dot. działań ekologicznych i prośrodowiskowych możliwych do realizowania przez lokalne grupy działania w ramach kolejnych strategii, w tym pomysły i propozycje na cele i przedsięwzięcia lub kryteria wyboru oraz omówienie dalszej realizacji projektu,

- omówienie spraw bieżących,

- zaplanowanie działań związanych z bieżącą ewaluacją funkcjonowania LGD i wdrażania strategii,

- przedstawienie doświadczeń związanych z wdrażaniem wielofunduszowej strategii.