W dniach 05-06.05.2022 r. członkowie Wielkopolskiej Sieci LGD spotkali się w gościnnych progach LGD „Dolina Samy” w Kiekrzu na spotkaniu pn. „RLKS w Wielkopolsce – jak zaplanować nowe lokalne strategie rozwoju?”.

W ramach programu odbyły się następujące panele dyskusyjne:

* Powitanie – Prezes Związek Stowarzyszeń "Wielkopolska Sieć LGD" Małgorzata Blok

* Prezentacja LGD „Dolina Samy” – Karolina Miarka, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy

* „RLKS w województwie Podlaskim” – Agnieszka Wojtkowska, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

* Sprawy bieżące WSLGD. Dyskusja o wielofunduszowości. Procedury oceny operacji i regulaminy Rad – Małgorzata Blok, Lokalna Grupa Działania "Trakt Piastów"

* „Procedury w wielofunduszowej strategii” – Mariusz Wachowicz, Omikron

* „Metody partycypacyjne w pracy nad strategią” – Magdala Przystałowska, LGD Kraina Trzech Rzek

Serdecznie dziękujemy gospodarzom spotkania za przemiłą i pyszną gościnę oraz wszystkim uczestnikom za wymianę doświadczeń i wiedzy oraz merytoryczne wnioski, które będą bardzo przydatne w pracach nad opracowaniem nowych LSR.