Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” informuje młodzież do 25 r.ż. objętych naszym obszarem działania (cały powiat Ostrzeszowski), o organizowanym spotkaniu konsultacyjnym. Spotkanie odbędzie się 04.04.2023 r. o godzinie 11:30 przy ul. Zamkowej 12 - budynek Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie.

.