W dniach 25-27 września w Dźwirzynie odbyła się konferencja pt. "LEADER - perspektywy na przyszłość”, zorganizowana przez Polską Sieć LGD. Konferencja została sfinansowana ze  środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W konferencji wzięli udział liczni przedstawiciele wszystkich LGD z całej Polski, w tym także przedstawiciele  Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Konferencje prowadził Pan Andrzej Hałasiewicz, natomiast oficjalne otwarcie i powitanie wszystkich uczestników nastąpiło przez Prezesa Polskiej Sieci LGD Pana Piotra Sadłochę. W związku z faktem, iż konferencja odbywała się na terenie województwa Zachodniopomorskiego w imieniu Marszałka tego województwa wszystkich uczestników powitała Pani Katarzyna Rogaczewska. 

W pierwszym dniu konferencji swoje wystąpienia mieli między innymi:

- Urszula Budziach – Tabor z prezentacją dotyczącą Paktu dla obszarów Wiejskich, który ma być zabezpieczeniem dla spraw Wsi, która jest kluczowa dla tożsamości i dobrostanu całej Europy.

- Beata Rodak - Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, MRiRW,

- Jolanta Perkowska - Zastępca Dyrektora Departamentu Działań Dlegowanych ARiMR i - Agnieszka Olbryś - Naczelnik Wydziału LEADER ARiMR,

- Violetta Witkowska Zastępca Dyrektora  Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Ireneusz Kostka - Wiceprezes Stowarzyszenia Lider Pojezierza,

- Wiesław Sienkiewicz - Stowarzyszenie Lider Pojezierza.

którzy dokonali podsumowania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020. Następnie została przedstawiona prezentacja dotycząca  przykładów projektów – dobrych praktyk, które otrzymały dofinansowanie z poddziałania 19.2. objętego PROW 2014-2020 w zakresie:

a) rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej - Paulina Stańczyk i Kinga Maj-Przybyła (LGD Podkowa),
b) tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi - Ewa Satora (LGD Królewskie Ponidzie),
c) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - Marcin Chrobak (LGD Ziemi Pszczyńskiej i Ziemi Bielskiej),
d) rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej - Angelika Kallas (Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej),
e) zachowania dziedzictwa lokalnego/promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - Monika Matławska (LGD Stowarzyszenie Lider Powiatu Goleniowskiego),
f) rozwijania/podejmowania działalności gospodarczej - Anna Leżańska (LGD U Źródeł).

W drugi dzień konferencji odbyły się wizyty studyjne, podczas których uczestnicy mogli zobaczyć ciekawe projekty znajdujące się na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Nasza LGD miała okazję pojechać na teren Mileńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz 
Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania, w ramach tej wizyty udało się nam zobaczyć utworzoną salę tradycji rybackich w Czarnowęsach oraz pracownię tkaniny artystycznej i regionalnej sztuki ludowej (firma otwarta w ramach podejmowania).
 W drugiej części konferencji tego dnia odbyły się warsztaty na następujące tematy:

- Jakie stosować kryteria wyboru?

- Stosowanie wspólnych procedur przy wyborze operacji i grantów finansowych z EFRROW, za i przeciw

- LGD w social mediach, czyli żeby nas czytali i lubili ?

- Innowacyjne sposoby i pomysły na aktywowanie społeczności lokalnej.

- Inne źródła finansowania działalności LGD.

- Jak usprawnić pracę LGD i SW.

- Jakie systemy informatyczne mogą się przydać LGD do bieżącej pracy?

Podczas warsztatów próbowano wypracować rozwiązania na powyższe tematy poprzez  dialog uczestników, burze pomysłów, wymianę doświadczeń oraz stosowane praktyki w LGD w całej Polsce.

W trzeci dzień konferencji swoje prezentacje miały jeszcze Pani Stanisława Pańczuk (LGD Łączy Nas Kanał Elbląski) oraz Jadwiga Kulczycka (Stowarzyszenie LGD Stobrawski Szlak) i Bożena Pełdiak (LGD Kwiat Lnu), których wystąpienia zakończyły podsumowanie bieżącej perspektywy PROW 2014-2020. W drugiej części rozpoczęto panel dyskusyjny pt:” Podejście LEADER w nowym okresie programowania wyzwania i oczekiwania” z perspektywy:

a) Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Beata Rodak, Naczelnik Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich, MRiRW,
b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Jolanta Perkowska - Zastępca dyrektora Departamentu Działań Delegowanych ARiMR i Agnieszka Olbryś - Naczelnik Wydziału LEADER ARiMR,
c) samorządu województwa - Katarzyna Rogaczewska - Zastępca dyrektora Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
d) lokalnej grupy działania - Piotr Sadłocha - Prezes Polskiej Sieci LGD

Podczas tego spotkania przybliżono zarys funkcjonowania LGD w przyszłej perspektywie oraz plany co do relacji nowych lokalnych strategii rozwoju.