W dniu 09.10.2023 w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne połączone z  dyskusją dotyczące inicjatywy AWS (Alliance for Water Stewardship). Spotkanie odbyło się z inicjatywy firmy mającej swoją siedzibę w Rojowie, na której terenie podjęto działania mające na celu wprowadzić pewne rozwiązania prowadzące do lepszego gospodarowania zasobami wodnymi. W spotkaniu oprócz reprezentanta Stowarzyszenia OLGD, brali udział także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów, Starostwa Powiatowego, Wodociągów Ostrzeszowskich oraz Spółki Wodnej Strzegowa, a także Pollena Ostrzeszów.

Spotkanie poprowadziła Pani Zuzanna Janiszewska, która przedstawiła idę AWS oraz przeprowadziła  dyskusję na temat wyzwań oraz utrudnień w innych instytucjach związanych z tematem wykorzystywania wody. Wszyscy uczestnicy chętnie przystąpili do dyskusji, wymieniając swoje doświadczenia oraz pomysły na nowe rozwiązania związane z zagadnieniem redukcji zużycia wody i produkcji ścieków.

Organizatorzy spotkania planują następne inicjatywy związane z AWS, które mają mieć realny wpływ na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej.

 

.

 

.