Kapituła konkursu na najlepszy pasztet i potrawę z gęsi

Lp.

Imię i Nazwisko

Instytucja

1

Prof. dr hab. Włodzimierz Dolata

Instytut Technologii Mięsa

Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu

 

2

Dr inż. Jerzy Mróz

Instytut Technologii Mięsa

Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu

 

3

Mgr inż. Andrzej Bobrowski

Dyrektor Departamentu Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

 

4

Dr Grzegorz Russak

Przewodniczący Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego

w Warszawie

 

5

Witold Wróbel

Polska Akademia Smaku  

6

Mirosława Rzepecka

 

Kustosz Muzeum Regionalnego

w Ostrzeszowie

 

7

Wojciech Lewandowski

Polska Akademia Smaku

8

Romana Chojnacka

Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego

Uniwersytet Przyrodniczy

 

9

Jolanta Przytuła

Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego

Uniwersytet Przyrodniczy

 

10

Dr inż. Aleksandra Swulińska -Katulska

Studium Wiejskiego Gospodarstwa Domowego

Uniwersytet Przyrodniczy

 

11

prof. Ewa Łukaszewicz

Uniwersytet Przyrodniczy

12

Maksencja Bestry

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski

 

13

Teresa Palacz

Krajowy Ośrodek Badań

i Dokumentacji Zabytków

Kapituła konkursu na najlepszą nalewkę Powiatu Ostrzeszowskiego 2010 rok

Lp.

Imię i Nazwisko

Instytucja

1

Mariusz Witek

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów 

 

2

Edmund Geppert

Burmistrz Miasta i Gminy Grabów n. Prosną

 

3

Józef Wilkosz

Wójt Gminy Doruchów

 

4

Józef  Olszewski

Wójt Gminy Kraszewice

 

5

Hieronim Błażejak

Polska Akademia Smaku

 

6

Jan Babczyszyn

Polska Akademia Smaku

 

7

Anna Okrój

Redaktor Naczelna TV Kablowa PRO-ART

 

8

Jerzy Bińczak

Redaktor Naczelny Tygodnika Twój Puls Tygodnia

 

9

Hanna Szymanderska

Autorka książek o tematyce kulinarnej