Zadania w ramach Projektu Grantowego nr 6 zostały już zrealizowane. Gratulujemy wszystkim realizatorom zadań oraz życzymy pomyślności w realizacji kolejnych pomysłów!.

W ramach PG - 6 nasi beneficjenci zrealizowali następujące wnioski:

Nazwa

Tytuł operacji

Kwota

KLUB PIŁKARSKI VICTORIA OSTRZESZÓW

100 LAT MINĘŁO - JUBILEUSZ KLUBU PIŁKARSKIEGO VICTORIA OSTRZESZÓW

24 800,00

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRASZEWICE

BUDOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO POPRZEZ ORGANIZACJĘ FESTIWALU NA KOŃCU ŚWIATA

25 000,00

STOWARZYSZENIE "RAZEM ŁATWIEJ"

UCZĘ SIĘ DBAĆ O MÓJ ŚWIAT - BLISKIE SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ

21 229,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020