W dniu 29 czerwca oraz 1 lipca 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” miało miejsce  podpisanie pierwszej części umów z Grantobiorcami w ramach Projektu Grantowego nr 8 oraz Projektu Grantowego nr 9, co umożliwi realizację poniższych grantów na naszym terenie:

1