W dniu 30.07.2021 r. w Pleszewie odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków Wielkopolskiej Sieci LGD.

Wszyscy obecni członkowie WZC udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2020 r.

Dotychczasowy Zarząd czyli Małgorzata Blok, Ireneusz Witkowski oraz Iwona Suszka, zgodził się na ponowne startowanie w wyborach, do jego składu dołączyła Magdalena Ciołek. Wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej w składzie Grzegorz Grzunka, Izabela Cichoń oraz Joanna Ptak. Omówiono także bieżące sprawy sieci.