Odnowa i rozwój wsi wnioski

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja  edytowalna(5z)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja  edytowalna(4z) (Ważny od 01.06.2012)

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (ważny od 01.06.2012)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (ważna od 01.06.2012) 

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z 05.05.2010r

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja PROW_4.1/413_313/2/z z dnia 05.05.2010 r. edytowalna 

Instrukcja wypełniania wniosku o pomoc w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" wersja zmieniona z 20.07.2010r.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej wnioski

Wniosek
Wniosek (wersja do edycji)
Instrukcja wypełniania wniosku
Ekonomiczny plan operacji
Ekonomiczny plan operacji (wersja do edycji)
Instrukcja wypełniania EPO

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw wnioski

Wniosek
Wniosek (wersja do edycji)
Instrukcja wypełniania wniosku
Ekonomiczny plan operacji (wersja do edycji)
Instrukcja wypełniania EPO

Małe Projekty

 Wniosek wersja 8 z  (aktualizacja 17.07.2014 r.)
 Instrukcja wypełniania wniosku wersja 8 z
 Wniosek wersja 8 z  (aktualizacja 04.05.2014 r.)
 Instrukcja wypełniania wniosku wersja 8 z
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie de minimis
 Wniosek wersja 7 z  (aktualizacja 18.04.2014 r.)
 Instrukcja wypełniania wniosku wersja 7 z
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych
 Oświadczenie de minimis
 Wniosek wersja 7 z (poprawiony w zakresie edytowalności załączników dla Wnioskodawcy sklasyfikowanego w kategorii „Inny podmiot”)
 Wniosek wersja 7 z 
 Instrukcja wypełniania wniosku wersja 7 z
 Wniosek wersja 6 z (ważny od 17.12.2012)
 Wniosek wersja 6 z (ważny od 18.04.2012)
 Instrukcja wypełniania wniosku wersja 6 z (ważna od 02.11.2012)
  Instrukcja wypełniania wniosku wersja 6 z (ważna od 16.04.2012)
 Wniosek wersja 6z (ważny od 06.04.2012)
 Instrukcja wypełniania wniosku wersja 6
 Wniosek 5z PDF (ważny od 18.07.2011)
 Instrukcja wypełniania wniosku
 Wniosek 4z PDF (ważny od 27.06.2011)
 Instrukcja wypełniania wniosku
Wniosek (4z ważny od 30.08.2010)
 Instrukcja wypełniania wniosku(4z)
 Wniosek (3z ważany od 10.05.2010)
 Instrukcja wypełniania wniosku (3z)

Wniosek o płatność

  Wniosek wersja 8 z (aktualizacja 22.05.2014 r.)
  Instrukcja 8 z
 Załącznik nr 16
 Załącznik 21 b
 Załącznik 21 d
  Wniosek wersja 8 z (aktualizacja 05.05.2014 r.)
  Instrukcja 8 z
 Załącznik nr 16
 Załącznik 21 b
 Załącznik 21 d
 Oświadczenie
  Wniosek wersja 7z (aktualizacja 15.05.2013 r.)
  Instrukcja 7z
 Załącznik nr 16
 Załącznik 21 b
 Załącznik 21 d
 Wniosek wersja 6z (aktualizacja 13.02.2013 r.)
 Instrukcja- (aktualizacja 13.02.2013 r.)
 Załącznik nr 16
 Załącznik 21 b
 Załącznik 21 d
 Wniosek wersja 6z (aktualizacja 17.12.2012 r.)
 Wniosek wersja 6z (aktualizacja 02.11.2012 r.)
 Instrukcja- (aktualizacja 02.11.2012 r.)
 Wniosek wersja 6z (ważny od 01.08.2012 r. - aktualizacja 19.09.2012 r.)
 Instrukcja- (aktualizacja 19.09.2012 r.)
 Załącznik nr 16
 Załącznik 21 b
 Załącznik 21 d
 Wniosek o płatność Adobe Reader do edycji, 5z (MP) - 413 (ważny od 15.12.2011 r)
 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność, 5z (MP) - 413
 Załącznik 16 do edycji, 5z (MP) - 413
 Załącznik 21b do edycji, 5z (MP) - 413
 Załacznik 21d do edycji, 5z (MP) - 413

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie programu Acrobat Readera w wersji 9.3 lub nowszej.

 413 Sprawozdanie beneficjenta - dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub późniejszej (MP) v.10
 413 Sprawozdanie beneficjenta - instrukcja (MP) v.10

Ankieta do UMWW

 Ankieta
 Instrukcja wypełniania ankiety

Nowe Kryteria

Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wraz z informacją jakie załączniki należy dostarczyć w celu uzyskania punktów.

Działanie Małe Projekty

 Małe Projekty

Działanie Odnowa i rozwój wsi

 Odnowa i rozwój wsi

Działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej