Szkolenie promujące produkt lokalny i regionalny

W pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Zamkowej 12 w Ostrzeszowie zebrali się przedstawiciele zaproszonych Kół Gospodyń Wiejskich, agroturystów i restauratorów. Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia historii Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi prezentowanej przez Panią Iwonę Wiorek i Panią Mirosławę Rzepecką. Część wykładową szkolenia poprowadziła Pani Hanna Szymanderska - autorka kilkudziesięciu książek o tematyce kulinarnej.

Nowe formularze wniosków o płatność

Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała nowe formularze wniosków o płatność.
Zmianie ulegają formularze wniosków o płatność dla następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
2.Odnowa i rozwój wsi,