Podpisanie umowy na funkcjonowanie

Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Stawujaka - Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia. Umowa dotyczy przyznania pomocy na realizację zadania: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Umowa obejmuje funkcjonowanie naszej LGD na rok 2009.

Szkolenie SOLGD

 

Uprzejmie informuję, że w związku z planowanymi naborami wniosków na Działanie: tzw. Małe projekty oraz naborem wniosków na Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady SOLGD, członków Zarządu SOLGD oraz pracowników Biura SOLGD. Szkolenie odbędzie się w dniach 26 - 27 października od godz. 10.00 w sali Hotelu OSiR  w Ostrzeszowie ul.Kąpielowa 5.
 

Warsztaty w gminach obszaru SOLGD

Informujemy, że w związku z planowanym naborem na działanie: Małe Projekty, który zamierzamy przeprowadzić w  listopadzie oraz naborem na działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, który zamierzamy przeprowadzić w połowie grudnia zostaną zorganizowane 2-godzinne warsztaty w godzinach od 16.00 do 18.00 w gminach obszaru SOLGD według następującego harmonogramu:
- 3.11.2009 (wtorek) - Czajków
- 4.11.2009 (środa) - Kraszewice

II miejsce dla Stowarzyszenia OLGD w Konkursie MRiRW

18 września 2009 r. Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania zgłosiło swój udział w „ Konkursie na najlepszy projekt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego” ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jako inicjatywę promującą produkty lokalne postanowiliśmy zgłosić Ogólnopolski Festiwal Pasztetników, który organizowany jest w Ostrzeszowie.