Umowa została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Marka Stawujaka - Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a Stowarzyszeniem "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia. Umowa dotyczy przyznania pomocy na realizację zadania: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Umowa obejmuje funkcjonowanie naszej LGD na rok 2009.

Umowa określa prawa i obowiązki stron związane z realizacją operacji w ramach  PROW 2007-2013, osi 4 Leader.