ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STANOWISKO PRACOWNIKA BIUROWEGO STOWARZYSZENIA OLGD

 Komisja konkursowa w składzie:

1.     Iwona Wiorek
2.     Mariusz Witek
3.     Krystyna Sikora
4.     Bohdan Ogrodowski
5.     Ryszard Biel
na posiedzeniu w dniu 08.10.2009r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z pięcioma kandydatami. Komisja konkursowa rekomenduje Zarządowi Stowarzyszenia OLGD następujące osoby do zatrudnienia na stanowisku pracownika biurowego Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania według kolejności uzyskanych punktów:
1.   Izabela Kunc – 23,71
2.   Joanna Siwakowska – 18,86
3.   Maria Wróbel – 17,71

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2009 z dnia 08.10.2009 roku Zarządu Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania na stanowisko pracownika biurowego Stowarzyszenia OLGD zostaje wybrana Pani Izabela Kunc zgodnie z ilością przyznanych punktów.