Informujemy o realizacji projektu współpracy pt. „Meteorologicznie i Edukacyjnie Tworzymy Ekologicznych Odkrywców” (METEO)

dofinansowanym w ramach działania LEADER PROW na lata 2014-2020

Partnerami projektu są:

-Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” SOLGD (powiat Ostrzeszowski) – koordynator projektu

-Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wrota Wielkopolski LGD WW (powiat Kępiński)

-Stowarzyszenie „Okno Południowej Wielkopolski” SLGDOPW (część powiatu Krotoszyńskiego oraz Ostrowskiego)

Głównym celem projektu, jest podniesienie zaangażowania i świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, w ramach wzmacniania kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Projekt polegał na zakupie 20 stacji meteorologicznych, które zostały zamontowane w szkołach podstawowych, po jednej w każdej gminie obszaru wszystkich partnerów projektu. Stacje meteorologiczne, które zostały zakupione w ramach projektu składają się z dwóch elementów: drewnianej klatki meteorologicznej oraz automatycznej (cyfrowej) stacji meteorologicznej – ASM
z modułem pomiaru zapylenia pyłem PM2.5 i PM10.

Oprócz tego każdy z Partnerów zrealizował w projekcie indywidualnie zadanie własne – i tak OLGD dodatkowo zakupiło zestaw edukacyjno-meteorologiczny do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, LGD WW edukacyjną turbinę wiatrową z panelem solarnym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kępnie, a SLGDOPW przeprowadza 6 warsztatów z zakresu zagospodarowania małej przestrzeni z materiałem nasadzeniowym dla uczniów szkół podstawowych w Baszkowie, Gostyczynie, Gorzycach Wielkich, Kobiernie, Pogrzybowie i Sulmierzycach.

Wszystkie dane z zamontowanych stacji pobierane są on-line w czasie rzeczywistym, obrazują jakośc powietrza, temperaturę i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz prędkość wiatru.

Obecnie takie odczyty umieszczone są na naszej stronie internetowej: www.olgd.org.pl pod linkiem

http://olgd.org.pl/widget

Istnieje także możliwość zainstalowania aplikacji na swoim telefonie, która pozwoli na szybki dostęp do danych atmosferycznych panujących na naszym obszarze.