Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2021 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Zarząd oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

 

Życzenia 2020