Zespół  Szkoleniowy Instytutu Finansów i Zarządzania zaprasza do udziału w VII już  edycji szkolenia  organizowanego na temat tworzenia i funkcjonowania Klubów Seniora. Udział w nim wzięło dotychczas ponad  300 osób.

Rekomendowany jest udział  istniejących i działających  klubów, kadry kierowniczej i pracowników zajmujących się współpracą z organizacjami  pozarządowymi oraz  seniorami oraz przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń, które mają zamiar podjęcie tego typu działalności w 2021 roku.

 

Szkolenie zatytułowane:

 

„KLUBY SENIORA– tworzenie, finansowanie  i zarządzanie”

 

Będzie realizowane od 18 października (dwa wykłady on-line  + 3 zestawy edukacyjne)  zgodnie z warunkami i programem - podanymi w załączniku poniżej..

  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej poniżej karcie zgłoszenia na adres: biuro@instytutonline.pl