W dniu 26.11.2021 r. w Ostrzeszowie Zarząd Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  reprezentowany przez Panią Prezes Krystynę Sikorę  oraz Pana Wiceprezesa Mariusza Witka podpisali aneksy do umowy ramowej, zwiększający kwoty na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, a także na koszty bieżące i aktywizację. Reprezentantem Zarządu Województwa był Pan Marszałek Krzysztof Grabowski. Kwota, którą udało się otrzymać to 537 600 euro.