21.10.2021 r. w Czerminie odbyło się robocze spotkanie subregionalne lokalnych grup działania. Dyskutowaliśmy na temat projektu Programu FEW 2021+ i uwag do proponowanych zapisów. Omówiliśmy również założenia co do planowanej struktury obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju w nowym okresie programowania, preferowanej formy wsparcia udzielanego LGD oraz interwencji planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie.