W dniu 25.10.2021 r. przedstawiciele 26 lokalnych grup działania wzięli udział w spotkaniu w ramach Wielkopolskiej Sieci LGD, zorganizowanym w Chludowie, na obszarze działania LGD Kraina Trzech Rzek.

Głównym celem posiedzenia było podsumowanie subregionalnych spotkań roboczych lokalnych grup działania, które odbyły się w ostatnim czasie. Dyskutowaliśmy na temat projektu Programu FEW 2021+ i uwag do proponowanych zapisów. Omówiliśmy również założenia co do planowanej struktury obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju w nowym okresie programowania, preferowanej formy wsparcia udzielanego LGD oraz interwencji planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie.