W związku z faktem, iż naszymi beneficjentami w grantach są organizacje pozarządowe, chcieliśmy wszystkim przypomnieć , że podmioty wpisane do KRS do dnia 31 października 2021 r. włącznie – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

 

Załączamy informacje do zapoznania się :

 

https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika?fbclid=IwAR0WZeIPpobxqumnYDxtDdwVSNbGKci8SEQD4XoH_aM412xWyfcGr4-h9aI