W dniach 17-21 kwietnia odbyła się wizyta studyjna w Przemyślu, zorganizowana w ramach projektu realizowanego dzięki środkom pozyskanym z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, której tematem było „Dziś i jutro Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – doświadczenia i wdrażanie”. Projekt zrealizowany został dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Przemyska”. Podczas wizyty studyjnej nawiązano współprace między lokalnymi grupami z  pięciu województw między innymi Wielkopolski, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Podkarpackiego. Podczas wizyty przedstawiciele 14 lokalnych grup działania z Wielkopolski wraz z innymi partnerami projektu mogli zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia LGD „Ziemia Przemyska” oraz poznać kilka najciekawszych projektów oraz inwestycji realizowanych na terenie województwa Podkarpackiego. Wszyscy uczestnicy po przyjeździe zostali powitani przez pracowników oraz wiceprezesów Stowarzyszenia LGD „Ziemia Przemyska” Panów Janusza Hołyszko oraz Piotra Perkuna. Uczestnikom wyjazdu zaprezentowano niezwykle bogatą historię i najciekawsze miejsca miasta Przemyśl dzięki opiece przewodnika Pana Bartłomieja Marczyka. Dzięki możliwości uczestnictwa w projekcie przedstawiciele Wielkopolskiej Sieci LGD mieli okazje zobaczyć:

-  realizację projektu „Krosno Miasto Szkła – szklany szlak”,

- „Galicyjski Rynek Budowa sektora miejskiego w parku Etnograficznym w Sanoku” (projekt dostał główną nagrodę w VII edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich w kategorii Obiekt Turystyczny),

- Dobudowa skrzydła do zamku w Sanoku - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego w Sanoku oraz Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanok”

dofinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Podczas wizyty studyjnej odbyły się również liczne panele szkoleniowe oraz spotkania uczestniczących  przedstawicieli LGD podczas której udało się omówić obecnie trwający konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Do uczestnictwa w wydarzeniu został również zaproszony Pan Piotr Sadłocha Prezes Polskiej Sieci LGD, który przekazał najnowsze informacje pozyskane z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące aktualnego konkursu. Podczas konferencji omówiono załączniki do konkursu między innymi zmiany w statucie oraz cele i wskaźniki dotyczące LSR wielofunduszowych. Nawiązana współpraca między przedstawicielami LGD, będzie miała dodatni aspekt przyszłego wdrażania nowych strategii, co pozwoli na dalszą wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy dzięki nowym projektom partnerskim lokalnych grup działania.