Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" opracowała Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Poniżej zamieszczamy do konsultacji, wypracowane w wyniku partycypacyjnego budowania Lokalnej Strategii Rozwoju: cele i przedsięwzięcia, plan działania – wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, budżet, plan wykorzystania budżetu oraz plan komunikacji z lokalną społecznością

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 dostępna do zapoznania w biurze Stowarzyszenia OLGD
 

Konsultacje trwać będą od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15:00