Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" z ogromną przyjemnością pragnie poinformować, że Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 została złożona w dniu 05.06.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, członkom Zarządu i włodarzom gmin członkowskich za wsparcie i włączenie się we współtworzenie tego ważnego dla naszego obszaru dokumentu.